Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 60 KPSS ile personel alacak!

YÖK tarafından yayınlanan ilanda ‘’Başkanlığımızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir’’ ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

  • Sözleşme ücret tavanı 2 ve 3 katını geçemeyecek pozisyonlara başvuracaklar için; fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  • Sözleşme ücret tavanı 2 katını geçemeyecek pozisyonlara başvuracaklar için; (3) numaralı bentte belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı, Ver Ambarı Uzmanı, Veri Analitiği Uzmanı olmak üzere toplamda 9 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. 2022 KPSS P3 sonuç belgesi,

4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi),

6. Özel şartlarda istenilen tecrübeleri, sertifikaları ve nitelikleri gösteren belgeler,

7. Özel şartlarda istenilen adayın bilgi sahibi olduğunu kanıtlayan belge (kişinin daha önce çalıştığı kurum/firma yetkilisi tarafından onaylanmış belge veya konuya ilişkin kurs katılım belgesi/sertifika.),

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilandaki “Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine 26/10/2023-9/11/2023 tarihleri arasında (en geç son başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek veya şahsen başvuru suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx