Zarurî trafik sigortasında yeni ceza

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yayınladığı yeni yönetmelikle zarurî trafik sigortalarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu sözlere yer verildi:

“Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında yahut tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere süreksiz olarak durdurulabilir.

Kaçınmanın devam etmesi halinde Şura kararına istinaden bu mühletler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya öbür önlemler uygulanabilir.

Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan önlem kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci hususunun sekizinci fıkrasına dayanarak Şura kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.