Türkiye’nin 2030’a kadar güç dönüşümü için hesaplanan yatırım gereksinimi 135 milyar dolar

SHURA Güç Dönüşümü Merkezinin “Yeşil Yeni Sistem Bağlamında Türkiye’de Güç Dönüşümünün Finansmanı” raporu, tanıtım toplantısıyla açıklandı.

Enerji dönüşümünde finansman muhtaçlığını, güç dönüşümü ile dijital dönüşümü içeren “yeşil yeni düzen” kavramı ışığında inceleyen rapora nazaran, “yeşil yeni düzen” güç dönüşümü için finansman muhtaçlığını artırmanın yanı sıra finansman kaynaklarını da çeşitlendirdi.

Toplam 51 kuruluştan 74 temsilci ile birebir yapılan görüşmelerle hazırlanan raporda, Covid-19 salgınının dünya genelinde “ikiz dönüşüm” yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırdığı anlatıldı.

TÜRKİYE’DE GÜÇ DÖNÜŞÜMÜ FİNANSMANI İÇİN 8 ÖNERİ

Türkiye’nin güç dönüşümü için kat etmesi gereken araya odaklanan raporda, bunun finansmanı için hareket ve siyaset teklifleri de geliştirildi.

Türkiye iktisadının yapısal dönüşüm gereksinimi ile “yeşil yeni düzen” gündeminin örtüştüğünün vurgulandığı rapora nazaran, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere milletlerarası seviyede “yeşil yeni düzen”in açığa çıkardığı fırsatların ülkenin güç dönüşümü seyahatinde süratli ve kapsamlı bir sıçrama yapmak için uygun yer oluşturuyor.

Bu kapsamda, raporda, Türkiye’nin güç dönüşümünün finansmanı için 8 siyaset ve aksiyon alanı önerisi getirildi.

2050’YE KADAR 110 TRİLYON DOLAR YATIRIM İHTİYACI

Avrupa Birliğinin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore’nin “yeşil yeni düzen” kavramını temel ekonomik büyüme paradigması olarak benimsediğine, ABD ve Çin’in de bu eksende değerli adımlar attığına dikkatin çekildiği rapora nazaran, global ölçekte güç dönüşümü için 2050’ye kadar 110 trilyon dolar yatırım gereksinimi var.

Rapora nazaran, kelam konusu yatırımın yüzde 50’sinden fazlasının 2021-2030 döneminde yapılması gerekli. Bu doğrultuda yapılan projeksiyonlar da 2030’a kadar yatırımlar için muhtaçlık duyulan 55 trilyon dolarlık finansmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

SHURA Güç Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Türkiye’nin güç dönüşümü yatırım muhtaçlığı ise 2022-2030 periyodu için 135 milyar dolar, finansman muhtaçlığı da yaklaşık 107 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yapılması gereken yıllık yatırım fiyatının 2002-2020 devri ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman gereksiniminin ise 2.5 kat daha yüksek olacağı öngörüldü.

SHURA Güç Dönüşümü Merkezi Yöneticisi Alkım Bağ Güllü, rapora ait değerlendirmesinde, dünyadaki ve Türkiye’deki yeni makroekonomik ortamın ve finansal kaynaklara erişimin son 20 yıla oranla yeni zorluklar içerdiğini söyledi.

Güllü, bu nedenle iklim diplomasisi, kalkınma ve finansman bağlamında stratejik planlamanın değer kazandığını belirterek şunları kaydetti:

“Türkiye’nin güç dönüşümü için 2030 yılına kadar muhtaçlık duyacağı finansman, tıpkı devirde yaratılabilecek global kaynakların lakin yüzde 0,5’i düzeyinde. Türkiye güç dönüşümüyle birlikte düşük karbonlu ve yüksek katma pahalı üretime yönelerek muhtaçlık duyduğu kaynaklara erişebilir. Bu stratejinin uygulanabilmesi için maksatlarla uyumlu, orta-uzun vadeli, uygun maliyetli finansmanı sağlayacak aktif bir yeşil finansman stratejisine muhtaçlık var. Öbür yandan yenilenebilir enerjiyi, güç verimliliğini ve yeni teknolojileri, sanayi, ulaştırma ve binalardaki güç tüketimiyle bütün olarak ele alan, bunu finansman kullanıcılarının gereksinimlerine uygun yatırım kaynaklarıyla eşleştiren finansman sistemlerinin ve modellerinin geliştirilmesi değerli.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.